Interview Qustion & Answers Chapter 7-What motivates you?

By: Hashir Quraishi (consultant -Jobs malayalam)


What motivates you?

എന്താണ് നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്?

തൊഴിലുടമകൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വയം അവബോധത്തിന്റെ നിലവാരം അളക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ റോളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്.

ഉത്തരം നൽകാൻ, കഴിയുന്നത്ര വ്യക്തമായി പറയുക, യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ജോലിയുടെ റോളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഉദാഹരണം: "എന്റെ രോഗികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മികവ് പുലർത്താൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ രോഗികളുടെ ജീവിതത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഫലം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം കാണാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു നഴ്‌സായത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പീഡിയാട്രിക്‌സിൽ ഒരു സ്ഥാനം പിന്തുടരുന്നത്. ”

Categories